İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU
Hukuki Dayanak:
25298 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun ek 6 ncı maddesine yayınlanan yönetmeliği göre her il ve ilçede insan hakları kurulları oluşturulmuştur.
Bu yönetmelikte insan hakları kurulunun amacı şöyle belirtilmektedir. ‘Toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere, illerde ‘İl İnsan Hakları Kurulu’ ile ilçelerde ‘İlçe İnsan Hakları Kurulu’nun kuruluş, görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.”
İlçe İnsan Hakları Kurulu Görevleri
a) İllerde Bakanlık, Başkanlık, Valilik, İl Masası, İl Kurulu üyeleri ve İlçe Kurulları tarafından İl Kurulunun gündemine getirilen; ilçelerde de Bakanlık, Başkanlık, Valilik, İl Kurulu, Kaymakamlık, İlçe Masası ve İlçe Kurulu üyeleri tarafından İlçe Kurulu gündemine getirilen konuları değerlendirmek,
b) İnsan hakları ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak,
c) İnsan haklarının korunması ve insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari sebepleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin valilik veya kaymakamlık makamına önerilerde bulunmak,
d) Her türlü ayrımcılığın önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
e) İdarenin uygulamalarında vatandaşlara hoşgörü ve nezaketle yaklaşılmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
f) Ayda bir tüm çalışmaları özet olarak, ilçelerde İl Kuruluna, illerde Başkanlığa bildirmek ile görevlidir.
Nasıl Başvurulur?
Başvurular Aladağ Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya e-posta yoluyla yapılabilir.
e-posta: aladag.adana@icisleri.gov.tr
Tel     : 0 322 591 21 05  
Faks  : 0 322 591 21 05
 
 
                        ALADAĞ İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU ÜYELERİ
 
Kaymakam                                                                                 
Kurul Başkanı
Aladağ Belediye Başkanı
Üye
AK Parti İlçe Başkanı
Üye
C.H.P. İlçe Başkanı
Üye
M.H.P. İlçe Başkanı
Üye
İYİ PARTİ. İlçe Başkanı Üye
Aladağ Devlet Hastanesi Başhekimi Üye
Aladağ MYO Öğretim Görevlisi
Üye
Ziraat Odası Başkanı
Üye
Aladağ Muhtarlar Derneği Başkanı
Üye
Sinanpaşa İlkokulu Aile Birliği Başkanı
Üye
Aladağ Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı 
Üye
Aladağ Çevre ve Orman Koruma Derneği Başkanı
Üye
Doğal Yaşamı Koruma Derneği Başkanı
Üye
 
 
                        ALADAĞ İLÇE İNSAN HAKLARI KOMİSYONLARI
 
 
Halkla İlişkiler ve İletişim Faaliyetleri Komisyonu
Aladağa Belediye Başkanı  C.H.P. İlçe Başkanı              Sinanpaşa İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı                                                         
 
İnsan Haklar Eğitimi ve İnsanları Bilincini Geliştirme Komisyonu
AK Parti İlçe Başkanı
Aladağ Çevre ve Orman Koruma Derneği Başkanı 
Doğal Yaşamı Koruma Derneği Başkanı 
 
İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu
Devlet Hastanesi Başhekimi
M.H.P. İlçe Başkanı
Aladağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
 
MEVZUAT:
 
 
 
 

Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Aladağ Kaymakamlığı tarafından sağlanmaktadır.

Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup, resmi nitelik taşımamaktadır. Her hakkı saklıdır. 2016 ©